Ev Sahibi Kiracıyı Her Hangi Bir Sebepten Dolayı Evden Çıkarabilir mi?

Ev sahibi kiracıyı her hangi bir sebepten evden çıkarabilir mi? Bu sorunun cevabı 6570 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Buna göre, ev sahibi kiracıyı evden çıkarmak için geçerli sebepleri olması gerekir. Bu sebepler şunlardır:

- Kiralanan taşınmazda en az 1+10 yıldır ikamet eden kiracıya karşı tahliye davası açılabilir. Bu süre kira sözleşmesinde belirtilen süredir ve bu sürenin bitmesi tek başına tahliye sebebi değildir.

- Kiralayan kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının ihtiyaçları nedeniyle taşınmazın tahliyesi davası açılabilir. Bu durumda ev sahibinin ihtiyacını kanıtlaması ve tahliye ettikten sonra evi kira sözleşmesinde belirtilen süre boyunca kiraya vermemesi gerekir. Aksi takdirde kiracı en az 12 aylık kira bedelini tazminat olarak isteyebilir.

- Kiralanan taşınmazda yapılacak tadilat nedeniyle tahliye mümkün olabilir. Ancak bu tadilatın zorunlu ve esaslı olması, ev sahibinin tadilat için izin alması ve tadilatın yapılacağı süreyi belirtmesi gerekir. Ayrıca ev sahibi kiracıya başka bir yer göstermek veya kira yardımında bulunmak zorundadır.

- Kiracıdan alınacak tahliye taahhütnamesi ile tahliye mümkündür. Bu taahhütname kira sözleşmesinin eki olmalı ve kiracının imzasını taşımalıdır. Taahhütname geçerli bir sebep içermeli ve belirli bir tarihi işaret etmelidir.

- Kira kirayı ödenmezse aynı kira yılı içerisinde iki haklı ihtar gönderilerek kiracının çıkarılması mümkündür. Bu ihtarlar arasında en az 30 gün ara olmalı ve ihtarname ile ödeme emri birlikte tebliğ edilmelidir.

- Kiracının veya eşinin yakınlarda başka bir evinin olması ve kiraya verenin bu durumu sonradan öğrenmesi halinde gene tahliye davası açılabilir. Bu durumda ev sahibinin başka bir eve sahip olduğunu kanıtlaması gerekir.

- Kira ilişkisinin devamını çekilmez kılan önemli hallerin varlığı söz konusu ise gene kiracının çıkarılması davası açılabilir. Bu haller arasında kiracının eve özensiz davranması, komşularla iyi geçinmemesi, kiralanan taşınmazda yıkım yapması, uyuşturucu ticareti veya fuhuş gibi yüz kızartıcı eylemler sayılabilir.

- İflas eden kiracının verilen süre içerisinde güvence göstermemesi halinde kiracıyı çıkarma mümkündür. Bu durumda ev sahibinin iflas kararını tebliğ etmesi ve 15 gün içinde güvence istemesi gerekir.

Bu sebepler dışında ev sahibinin keyfi olarak kiracısını evden çıkarması mümkün değildir. Kiracının da evden çıkarken ev sahibine yazılı olarak bildirimde bulunması ve kira sözleşmesine uygun hareket etmesi gerekir.

Evde Kendim Oturacağım Kiracıyı Nasıl Çıkarabilirim?

2011 yılında 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun ile kiracıların hakları korunmaktadır. Bu nedenle kiracı çıkarmanın hiç de kolay olmadığı bilinen bir gerçektir. Ev sahibinin eve ihtiyacının olması,kiracının mülkte on yıldır ikamet etmesi, ev sahibinin tadilat yapmak istemesi, kiracının kira ödemesini yapmaması, ev sahibinin değişmesi gibi haklı sebepleri olduğu durumda kiracıyı çıkarmak adına ihtarname çekilebilir. En önemli sorulardan olan Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi nin cevabı, mülk sahibinin bu eve ya da iş yerine gerçekten ihtiyacı olduğu takdirde kiracıyı çıkarabilir.

Evde Kendim Oturacağım Kiracıyı Nasıl Çıkarabilirm sorusuna en aleni cevap, sorunun içinde geçmektedir. Ev sahibi kendi oturacaksa ya da yakınlarının ihtiyaçları durumunda kiracıya tahliye davası açabilir. Böyle durumlarda ise; kanunların kiracıyı koruma adına 3 yıl süreyle mevcut kiracıdan başkasına kiralamasını kesinlikle yasaklamıştır. Ev sahibinin aynı lokasyonda başka evi olması da kiracıyı çıkarmaya engel olacak en önemli sebeplerdendir. Kira fiyatları hızla artarken kiralarının çok alt seviyede kaldığını düşünen ev sahipleri için mal sahibi uyarlama davası açma hakkı söz konusudur.

371

ev sahibi, kiracı, evden çıkarma